cursussen & reizen

Vriendschap en andere vormen van liefde

14 – 20 april 2024, Academie op Kreta

In de cursus vertrekken we van een verkenning van de manier waarop in de filosofie onderscheiden wordt tussen allerlei verschillende vormen van liefde. We houden immers op een andere manier van dingen of van de natuur dan van mensen, en van de ene mens op een andere manier dan van de andere en weer anders van ‘de mensheid’. Behalve philia is er ook de agapè, behalve amor ook de caritas. En wat is het verschil en wat de betekenis van de amor Dei van Augustinus, de amor fati van Nietzsche en de amor mundi van Arendt? Aan de hand van teksten proberen we wat genuanceerder en gedifferentieerder te leren denken over wat in ons alledaagse spreken allemaal ‘liefde’ heet. De geschiedenis van de filosofie biedt voldoende materiaal voor meer dan een week. Aristoteles is een onmisbare gids als het over vriendschap gaat. Hannah Arendt schrijft haar proefschrift over Augustinus’ liefdesbegrip. Kierkegaard heeft geen pseudoniem nodig als hij schrijft over ‘Wat de liefde doet’ en Nietzsche noemt amor fati zijn moraal.

Filosofie-reis: In de voetsporen van Aristoteles

16 – 24 mei 2024,

Op deze reis volgen we Aristoteles: zonder enige twijfel een van de allergrootste filosofen van de Europese cultuurgeschiedenis. We zien hem in Athene als de meest begaafde leerling in Plato’s Akademie en later als de stichter van zijn eigen school, het Lyceum. We volgen hem op zijn eerste vlucht uit Athene als niet hij maar Speusippos de opvolger van Plato wordt. We bezoeken de overblijfselen van de school die hij stichtte in Assos en we verkennen op het eiland Lesbos de lagune waar hij veel van zijn biologische onderzoek verrichtte. In colleges en tekst-lezingen krijgt u een inleiding in het denken van Aristoteles, dat op veel onderdelen verrassend actueel blijkt te zijn. De nadruk zal liggen op zijn praktische filosofie (ethiek, politiek en retoriek), maar ook de andere domeinen van zijn werk komen aan de orde. Het is een bijzondere ervaring om te horen vertellen over de grote denker op de plekken waar hij geleefd en gewerkt heeft; om teksten te lezen op de plaats waar ze tot stand kwamen.

Nadere informatie zie: https://labrysreizen.nl/exclusieve-groepsreizen/reisoverzicht/aristoteles

Nietzsche in Turijn

16 t/m 20 september 2024,

In de laatste maanden voordat Nietzsche in Turijn zijn verstand en zijn taal verloor (en snel daarna ook zijn muziek), schreef en redigeerde hij nog drie boeken en een bundel met gedichten: De Antichrist – vervloeking van het christendomEcce homo – Hoe men wordt wat men is, Nietzsche contra Wagner – Uit de archieven van een psycholoog en Dionysos-Dithyramben. Zelf heeft Nietzsche de publicatie van geen van deze boeken meegemaakt; van sommige trok hij het manuscript weer terug van de uitgever. Eigenlijk zijn al deze teksten dus geen ‘boeken van Nietzsche’ maar onderdeel van zijn ‘nagelaten aantekeningen’. Niettemin behoren zeker de eerste twee tot de meest gelezen (maar waarschijnlijk minst begrepen) boeken van Nietzsche. Ze lijkennamelijk een stuk eenduidiger dan ze zijn: De Antichrist is echter niet alleen maar een kritiek van het christendom, maar ook een lofrede op zowel Jezus als Dionysos. Ecce homo is niet alleen maar een megalomane autobiografie, maar ook een uitdagende ‘performance’ van een kunstenaar. En de Dionysos-Dityramben zijn niet alleen indrukwekkende gedichten, maar ook een diagnose van het nihilisme van onze tijd. In de cursus gaan we proberen te doen wat Nietzsche van ons vraagt: “leert mij goed lezen”.