Categories
Uncategorized

publicaties


I. BOEKEN
II. HOORCOLLEGES (CD-BOXEN)
III. BOEKREDACTIES / GASTREDACTIES TIJDSCHRIFTEN
IV. ARTIKELEN IN (WETENSCHAPPELIJKE) TIJDSCHRIFTEN
V. HOOFDSTUKKEN IN BOEKEN
VI. OVERIGE PUBLICATIES
VII. INTERVIEWS

I. BOEKEN

2020

The Art of Living Well. Moral Experience and Virtue Ethics. London: Bloomsbury, 2020

2018

 • Friedrich Nietzsche and European Nihilism. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018
 • Willen sterven. Over de autonomie en het voltooide leven. Utrecht: Kok 2018 (126 p.)

  2017
 • Mens-zijn doe je niet alleen. (negentiende J.H. van Oosbreelezing) Delft: Eburon (39 pp.)

  2016
 • Nietzsche. Serie: Elementaire deeltjes. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016 (4e druk 2017)

  2015
 • Dankbaar. Denken over danken na de dood van God. Klement: Zoetermeer, 2015

  2012
 • Leven is een kunst. Over morele ervaring, deugdethiek en
  levenskunst.
  Zoetermeer/Antwerpen (Klement/Pelckmans) 2012 (7e druk 2016)
 • Het Europese Nihilisme. Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren Nijmegen (Van Tilt) 2012 / 3e druk 2017)

  2010
 • Deugdethiek en integriteit. Achtergronden en aanbevelingen. (i.s.m. M. Becker, e.a.) Assen (Van Gorcum) 2010

  2003
 • Deugdelijk leven. Een inleiding in de deugdethiek. Amsterdam: SUN 2003 (4de druk 2008)

  2002
 • Over het verstrijken van de tijd. een kleine ethiek van de tijdservaring. Nijmegen: Valkhof Pers 2002 (5e druk 2015)

  2000
 • Reinterpreting Modern Culture. An Introduction to Friedrich Nietzsche’s Philosophy. Purdue University Press 2000.

  1999
 • Freunde und Gegner. Würzburg: Köningshausen & Neumann 1999 (i.s.m. G. Schank)

  1991
 • Moraal, Recht, Ervaring. Inaugurele oratie. (36 p.) KUNijmegen 1991

  1989
 • Die Moral von Nietzsches Moralkritik, Abhandlungen zur Philosophie, Psychologie und Pädagogik, Bd. 209. Bouvier, Bonn 1989.

  1986
 • “Gespannen Harmonie”. Over de verhouding van filosoferen en geloven; toegelicht vanuit de stoische filosofie. Inaugurele oratie. Leiden 1986 (30 p.)

II. HOORCOLLEGES (CD-BOXEN)

2011

 • Aristoteles. CD-box in de reeks ‘sprekende denkers’; 4 CD’s; uitgeverij Luisterwijs/ISVW; ISBN 9789491224034
 • Nietzsche over het nihilisme. CD-box in de reeks ‘sprekende denkers’; 7 CD’s; uitgeverij Luisterwijs/ISVW; ISBN 9789491224072

  2007
 • Geluk, deugd, plicht, keuze. Acht colleges over de geschiedenis van de ethiek, CD-Box 8 CD’s, Nijmegen 2007. Downloadable via Home Academy.

  III. BOEKREDACTIE/TIJDSCHRIFT-GASTREDACTIE

  2017
 • Opnieuw gelezen. Hedendaagse schrijvers over de parabels. Utrecht: Klement, 2017
  2014
 • Themanummer over ‘Vergeving’: Wijsgerig Perspectief 54(2014)1 2012
 • Public Forgiveness in Post-Conflict Contexts. Cambridge/Antwerp/Portland:Intersentia 2012 (co-editor with Bas van Stokkom & Neelke Doorn) 2011
 • Themanummer over ‘Nihilisme’: Wijsgerig Perspectief 51(2011)3 2009
 • Sprekende werken. Over de ethische zeggingskracht van literatuur. (i.s.m. Marcel Becker). Budel (Damon).
 • Publieke gerechtigheid. Over geloof en ethiek in politiek en maatschappij. Opstellen ter nagedachtenis aan Kees Klop (1947-2007). Budel (Damon). 2007
 • Voorbeeldig onderwijs. (i.s.m. Karin Pasman-de Roo) Nijmegen (Valkhof Pers).
 • Lexicon van de ethiek (i.s.m. M.Becker, B. van Stokkom en J-P. Wils). Van Gorcum. 2005
 • Stadsgezichten. Wandelen door de geschiedenis van christendom en cultuur. (i.s.m. G.A.M. Beekelaar) Nijmegen (Valkhof Pers) 2004
 • Friedrich Nietzsche & Malwida von Meysenbug, ‘U heeft nooit een woord van mij begrepen’. Briefwisseling. (i.s.m. Max Noordhoek), Kampen (Klement).
 • Nietzsche-Wörterbuch (i.s.m. G. Schank, & H. Siemens) Band 1 Berlin (W. de Gruyter).
 • Corresponderende denkers. Briefwisselingen van filosofen. Budel (Damon). 2003
 • Vreemde verwanten? Overeenkomsten en verschillen tussen islam en
  christendom.
  (i.s.m. G. Steunebrink) Nijmegen / Leuven (Valkhofpers / Davidsfonds). 2000
 • Is vergeving mogelijk. Over de mogelijkheid en moeilijkheid van vergeving, vooral in verband met oorlogsmisdaden. Leende (Damon).
 • Orientations. Papers presented to the conferences of Dutch and Hungarian Philosophers 1986-1990. (i.s.m. Z. Frenyó, M.F. Fresco, F.L.Lendvai) Maastricht (Shaker).
 • Nietzsche lezen. Negentien filosofen over hun eerste kennsimaking. (i.s.m. Katja Rodenburg en Monic Schijvenaars) Leende (Damon). 1998
 • ‘Omdat wij van ons zelf geen huis zijn’. Over gezin en wederkerigheid. Nijmegen (Valkhof Pers).
 • Zorg om maat. Kritische kanttekeningen bij ‘zorg op maat’. (i.s.m. Martien Pijnenburg) Best (Damon). 1997
 • De God van denkers en dichters. Opstellen voor Samuel IJsseling. (i.s.m. E. Berns & P. Moyaert) Amsterdam (Boom). 1996
 • Geweld Themanummer van Wijsgerig Perspectief 37(1996/97)2. 1994
 • Vriendschap Themanummer van Wijsgerig Perspectief 34(1993/94)4.
 • Het lot in eigen hand? reflecties op de betekenis van het (nood)lot in onze cultuur. Baarn (Gooi & Sticht).
 • Grensverkenningen. Over groepsvorming, minderheden en tolerantie. (i.s.m. A. Strijbosch) Nijmegen. 1992
 • Schepping, Verlossing en het kwaad Wijsgerige en theologische reflecties. Baarn (Ambo).
 • Om de waarheid te zeggen. (i.s.m. K. Boey e.a.) Baarn (Ambo).
 • Eros and Eris. Contributions to a hermeneutical phenomenology. (i.s.m. K. Boey e.a.) Dordrecht etc. (Kluwer). 1991
 • Perspectives on Minorities. Philosophical Reflections on the Identity and the Rights of Cultural Minorities. (i.s.m. M.F. Fresco) Tilburg (TUP). 1990
 • Nietzsche als arts van de cultuur. Diagnoses en prognoses. Kampen (Kok Agora).
 • Zin en Religie. Wijsgerige en theologische reflecties rond de zinvraag. (i.s.m. P. Sars) Ambo (Baarn). 1986
 • De rechtvaardige oorlog. Themanummer van: Wijsgerig Perspectief 27(1986/87)2 *** IV. ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFTEN 2019 • ‘Empathie, autonomie en de dood.’ in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 2019, vol. 111, nr. 2, p. 223-226. 2017
 • ‘Over het nihilisme: Nietzsches actualiteit of de onze?’ Tydskrif vir Geesteswetenskappe 57(20017)1, pp. 50-61 2016
 • ‘Nossas virtudes: sobre o capítulo 7 de Para além de bem e mal.’ in: Cadernos Nietzsche 37(2016), p. 219-241 (http://dx.doi.org/10.1590/2316-82422016v37n1pvt) 2015
 • ‘Elisabeth Förster-Nietzsche – een Europese heldin (?)’; Passage. Tijdschrift voor Europese literatuur en cultuur.2(2015)2, p. 41-47 2014
 • ‘Salvation and Creation. On the role of Forgiveness in the Completion of Paul Ricoeur’s Philosophy.’ in: International Journal of Philosophy and Theology, 2014, Vol. 75, No. 2, 169–182, http://dx.doi.org/10.1080/21692327.2014.939935
 • ‘Wat kan een wijsgerige ethiek met theologale deugden?’ focus-artikel in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW) 106 (2014) 2, p. 101-120
 • ‘Tussen secularisme en theologie: Repliek’ in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW) 106 (2014) 2, p. 155-165 2013
 • ‘Nihilisme en moraal’. Tydskrif vir Geesteswetenskappe 53(2013)4, p. 589-601.
 • ‘Kant, Nietzsche and the Idealization of Friendship into Nihilism’: Kriterion No 128, December 2013, p. 401-417
 • ‘Natural Law, Human Dignity and Catholic Social Teaching’ in: Religion, State & Society 41(2013) 2, 152-163.
 • ‘Vriendschap en nihilisme’. In: Tijdschrift voor Filosofie 75(2013), 5-23.
 • ‘Introduçåo: O dicionário Nietzsche’ (i.s.m. Herman Siemens). In: Cadernos Nietzsche 31 (2012 – published in 2013) ISSN 1413-7755. pp. 31-53
 • ‘O questionamento de Nietzsche’. In: Cadernos Nietzsche 31 (2012 – published in 2013) ISSN 1413-7755. pp. 55-70. 2012
 • ‘“Ich” bin darin […] ego ipsissimus […], ego ipsissimum’. Nietzsches philosophische Experimente mit der literarischen Form der Vorrede. Nietzsche-Studien 41(2012)1-16.
 • ‘Nietzsche’s Questioning’ in: South African Journal of Philosophy 31(2012)4, pp. 692- 701. 2011
 • ‘Levenskunst, deugdethiek en het echte leven’ in: Ethische Perspectieven 21(2011)4, pp. 417-430
 • ‘Tragische troost. Over soorten van transcendentie’ in: Ethische Perspectieven 21(2011)3, 223-229.
 • ‘O filósofo como clínico da crítica à cultura’ (Portugese vertaling van: Der Philosoph als Klinik der Kulturkritik) in Estudos Nietzsche, Curitiba, v. 1, n. 2, p. 265-286, jul./dez. 2010 (ook
  op: http://www2.pucpr.br/reol/index.php/estudosnietzsche?dd1=5023&dd99=view) 2010
 • ‘“ein Thier oder ein Gott”, oder beides. Nietzsches Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne und Aristoteles’ Politik’. In: Nietzsche-Studien 39(2010) p. 55-69 2009
 • ‘Kroniek van recente Nietzsche-literatuur’, in: Tijdschrift voor Filosofie 71(2009)1, pp. 147-223 (i.s.m. de Nietzsche Research Group).
 • ‘Observational Research in Trauma Radiology. Should the Patient Be Informed?’ (i.s.m. M. Brink, J. Deunk en J.G. Blickman) in: Journal of the American College of Radiology (2009)6, p. 51-57. 2008
 • ‘Impossible forgiveness’. in: Ethical Perspectives 15(2008)3 369-380.
 • ‘Nietzsches vragen’. in: Tijdschrift voor Filosofie 70(2008)3, p. 427-451.
 • ‘Schaamte’. in: Ethische Perspectieven 18 (2008) 3, 437-450.

2007

 • ‘Nietzsche, Democracy and Transcendence’. in: South African Journal of Philosophy 26(2007)1, pp. 5-16.
 • ‘De dood van God: een boodschap voor ongelovigen’. in: Filosofie en Praktijk 28(2007)1, 25-33.
 • ‘Nietzsches Hermeneutik der Scham’. in: Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung36 (2007), pp. 131-154. 2005
 • ‘Deugdethiek in discussie’. Filosofie & Praktijk 26(2004)3, 66-78.
 • ‘Voltaire and “Greek measure”.The question of measure according to Nietzsche’. Rivista di Estetica, nr. 28 XLV(2005) 109-121.
 • ‘Over het schrijven van brieven en de filosofie’. in: Fragmente. Tijdskrif vir filosofie en kultuurkritiek. Nr 14 & 15 (2005), p. 99-106.
 • ‘De onmenselijke conditie. Rudi Visker in gesprek met Heidegger, Levinas en Lyotard’. in: Tijdschrift voor Filosofie67(2005)4, 757-766. 2004
 • ‘On Friends in Nietzsche’s Zarathustra’ in: New Nietzsche Studies Vol. 5:3/4 and 6:1/2 winter 2003/spring 2004 Nrs. 3 & 4, pp. 73-88.
 • ‘Waarden, normen en deugden; Naar aanleiding van het WRR-rapport over Waarden, normen en de last van het gedrag’. In: Filosofie en Praktijk 25(2004)4, 17-25. 2003
 • ‘Temperance and environmental concerns’. In: Ethical Perspectives 10(2003)2, p. 118- 128. 2002
 • ‘Nietzsche’s Revaluation of the Cardinal Virtues: the Case of Sophrosyne’. in: Phronimon 3(2001) pp. 128-149 (published in 2002).
 • ‘Nietzsche’s Language and use of language’. in: Journal of Nietzsche Studies 22, autumn 2001, p. 5-16 (i.s.m. G. Schank).
 • ‘Nietzsches diagnostiek. Over Fröhliche Wissenschaft § 370’. in: De Uil van Minerva 18(2002)1, 5-15.
 • ‘Freundschaft, Selbsterkenntnis und Einsamkeit. Zu Nietzsches Lebensexperiment’. In: Castrum Peregrini 253/254 (2002), p. 5-20.
 • ‘Nietzsche’s Greek Measure’, in: Journal of Nietzsche Studies 24 Fall 2002, p. 5-24.
 • ‘Nietzsche en het onbehagen in de democratie’. in: De Uil van Minerva 18(2002)3, 151-167. 2001
 • ‘Amicizia, conoscenza di sé e misura’ in: La società degli individui Numero 11: 4(2001/2), pp. 15-29. 2000
 • ‘De dood van God honderd jaar na de dood van Nietzsche’. in: Collationes 30(2000), p. 301-313.
 • ‘Politics, Friendship and Solitude in Nietzsche (confronting Derrida’s reading of Nietzsche in “Politics of Friendship”‘), in: South African Journal of Philosophy vol.19 (2000) no.3, pp. 209-222. 1999
 • ‘Activiteit en Passiviteit’ in: Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek 9(1999)1, supplement, p. 13-16.
 • ‘”Wat on-Grieks is in het christendom” Strijd en maat in Nietzsches begrip van christelijke en Griekse religie’. in: Tijdschrift voor Filosofie 61(1999)1, 3-26.
 • ‘Kroniek van recente Nietzsche-literatuur III’ (i.s.m. de Nietzsche-werkgroep) in: Tijdschrift voor Filosofie 61(1999)97-137.
 • ‘De verdeeldheid van Paul Moyaert. Over De mateloosheid van het christendom’ in: Tijdschrift voor Filosofie61(1999)4, 789-795. 1996
 • ‘Nietzsche’s Transfiguration of History’. in: Epochè 2(1994)2 (published in 1996), p. 23-46.
 • ‘Ethiek en Traditie’ In: Tijdschrift voor Filosofie 58(1996)1, p. 84-102.
 • ‘”A splendid Failure”. Nietzsche’s Understanding of the Tragic’ in: Journal of Nietzsche Studies 11 (spring,1996) p.23-34. 1995
 • ‘The Paradox of Our Desire for Children’ in: Ethical Perspectives 2(1995)2, 55-62. 1994
 • ‘Moral Philosophy as a Hermeneutics of Moral Experience’ in: International Philosophical Quarterly 34(1994)2, 199-214.
 • ‘The Relation of Narrativity and Hermeneutics to an Adequate Practical Ethic’. in: Ethical Perspectives 1(1994)2, 57-70. 1993
 • ‘Morele passiviteit’; in: Wijsgerig Perspectief op maatschappij en wetenschap, 33 (1992/93)4, 108-112.
 • ‘Kroniek van recente Nietzsche-literatuur II’ In: Tijdschrift voor Filosofie 55(1993)4, p.694-720. 1992
 • ‘Het lot van de ethiek. Over de politieke aandacht voor de ethiek’ in: Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek2(1992)1,2-7. 1991
 • ‘Ethical Manipuations. An Ethical Evaluation of the Debate surrounding Genetic Engineering’ in: Human Gene Therapy 2(1991) p.71-75.
 • ‘Aristoteles’ ethiek van de vriendschap’ in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 83 (1991)4, 273-293. 1990
 • ‘Recht en hermeneutiek’ in: Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 19(1990)3, 148-154.
 • ‘Levensduur en Levenszin; wijsgerig ethische overdenkingen bij het thema ‘levensverlenging’. in: Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie 21(1990)5, p.223- 228. 1988
 • ‘De smalle moraal: pluralisme of uniformiteit?’ in: Algemeen NederlandsTijdschrift voor Wijsbegeerte 80(1988)2, 92-102.
 • ‘Ethiek en praktijk’ in: Filosofie en praktijk 9(1988)3, p.113-127. 1987
 • ‘De deugden van de eigenaar. Aristoteles en Thomas van Aquino over rechtvaardigheid, rijkdom en armoede’. in: Preadvies Rechtskundige afdeling van het Thijmgenootschap. Zwolle 1987, p.17-31
 • ‘Kollektieve Verantwoordelijkheid’. in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 78(1986)2, p. 117-134.
 • ‘Kroniek van recente Nietzsche-literatuur’. in: Tijdschrift voor Filosofie 48(1986)2, p.280-298. 1984
 • ‘Friedrich Nietzsche und die Schule – Ein unheimlicher Gast steht vor der Tür!’ in: Zeitschrift für Didaktik der Philosophie 3(1984) p.148-155. (i.s.m. P.Mostert). *** V. HOOFDSTUKKEN IN BOEKEN 2019
 • Nietzsche’s Critique of Morality and his Effort to Create an Evaluation ‘Beyond Good and Evil’ in:. Thomas Nys & Stephen de Wijze, The Routledge Handbook of the Philosophy of Evil. London & New York: Routledge 2019, p. 135-147. 2018
 • Beyond Nihilism? in: Chris Bremmers, et. al. (eds.) Beyond Nihilism? Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2018, pp. 9-14
 • Postscript: Concluding Comments and Questions, in: Chris Bremmers, et. al. (eds.) Beyond Nihilism? Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2018, pp. 185-197.
 • ‘Nietzsches Vrolijke Wetenschap.’ Nawoord in: Fr. Nietzsche, De vrolijke wetenschap. Nijmegen: Vantilt 2018, p. 329-344.
 • ‘Denken over het goede leven door de eeuwen heen’, in: Wouter Sanderse & Jos Kole (red.), Karakter. Deugden voor professionals. Leusden: ISVW Uitgevers, 2018, pp. 15-26. 2017
 • ‘De vele vormen van het verlangen – een verkenning’. in: Vera De Boeck
  e.a., Schitterend Verlangen. Hoe menselijke verlangens zich vertonen als diamenten, Catalogus tentoonstelling ‘Schitterend verlangen’, Antwerpen: MAS, p. 18-27
 • ‘Friedrich Nietzsche’ in: Frank Rebel (red.), Basisboek Westerse Filosofie. ISVW Uitgevers 2017, pp. 107-117.
 • ‘Pessers’ optimisme. Over meervoudigheid, symbolisering en zelfondermijning’. in: Britta van Beers & Iris van Domselaar (red.), Homo Duplex. De dualiteit van de mens in recht, filosofie en sociologie. Liber amicorum voor Dorien Pessers. Amsterdam: Boom/juridisch, 2017, p. 239-246
 • ‘Kan literatuur ons een beter mens maken?’ In: Wouter Sanderse (red.), Lezen voor het leven. Deugden in de wereldliteratuur. Leusden: ISVW Uitgevers 2017, pp. 39-57
 • ‘Schokkend simpel’. in: Opnieuw gelezen. Hedendaagse schrijvers over de parabels. (redactie en inleiding en bijdrage, i.s.m. R. van Woerkom), Utrecht: Klement, 2017, pp. 38-43.
 • ‘Question or Answer? Kant, Nietzsche and the Practical Commitment of Philosophy’. in: Joao Constancio & Tom Bailey (eds.), Nietzsche and Kantian Ethics Bloomsbury, 2016, p. 291-312 2016
 • ‘Was uns Nietzsches Ästhetik für die Frage der Lebenskunst lehrt’. in: N. Loukidelis & , Handbuch – Nietzsche und die Lebenskunst. Stuttgart: J.B. Metzler 2016, p. 118-125
 • ‘Der “Pflock des Augenblickes”. Über die Situation und die Tugenden der Orientierung’. Andrea Bertino et. al. (Hrsg.), Zur Philosophie der
  Orientierung.
  Festschrift Werner Stegmaier. Berlin etc.: W. de Gruyter 2016, pp. 233- 246. 2015
 • ‘Nichilismo: un problema senza via d’uscita? Sull’aforisma 346 de La gaia scienza’. in: Paolo D’Iorio et al. (eds.), Prospettive. Omaggio a Giuliano Campioni, Pisa, Ets, Pisa, ISBN 978-884674390-92015, pp. 253-258.
 • ‘Griechen, Freunde und Selbstkritik. Zu möglichen Zusammenhänge von Themen in Nietzsches Morgenröthe’. in: Céline Denat & Patrick Wotling, Aurore, tournant dans l’oeuvre de Nietzsche? Reims: Épure, 2015, (ISBN 978-2-915271-98-0), p. 343-356
 • ‘How Theological are the Theological Virtues?’ in: Harm Goris, Lambert Hendriks, Henk Schoot (eds.), Faith, Hope and Love. Thomas Aquinas on Living by the Theological Virtues. Leuven: Peeters 2015, pp. 45-60
 • ‘De kerstening van de klassieke deugden’. In: Andreas Kinneging & Timo
  Slootweg, Deugdethiek, levensbeschouwing en religie. Houten/Antwerpen: Spectrum, 2015, pp. 43-69 2014
 • ‘Nietzsches “Redlichkeit”. Das siebte Hauptstück von Jenseits von Gut und Böse’, in: Marcus Born (Hrsg.), Friedrich Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse. Reihe: Klassiker Auslegen 48, Berlin: Akademie Verlag/W de Gruyter, 2014, pp. 147-166
 • ‘Friendship and nihilism’. In: Ph. Van Haute & G-J. van der Heiden, Hermeneutics between Fait hand Reason.Essays in honor of Ben Vedder. s.l. 2014 (ISBN 978-94- 6165-131-0) pp. 51-68.
 • ‘A arte da transfiguraçao’. in: André Luis Muniz Garcia & Lucas Angioni, Labirintos da Filosofia. Campinas: PHI LTDA, 2014, pp. 253-277. 2013
 • ‘How hermeneutics might save the life of (environmental) ethics’ (i.s.m. Paulien Snellen), in: Forrest Clingerman et al. (eds.), Interpreting Nature. The Emerging Field

of Environmental Hermeneutics. New York: Fordham University Press 2014, pp. 297-

312

 • ‘Vergelding en verzoening versus wraak en vergeving’: J. Ouwerkerk, Th. De Wit etal. (eds.), Hoe te reageren op misdaad? Op zoek naar de hedendaagse betekenis van preventive, vergelding en herstel. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2013, pp. 81-88. 2012
 • ‘Das Nietzsche-Wörterbuch:Anatomy of a „große[s] Projekt”’. in: Volker Caysa und Konstanze Schwarzwald (Hrsg.), Nietzsche – Macht – Größe. Nietzsche – Philosoph der Größe der Macht oder der Macht der Größe Berlijn: de Gruyter 2012, 451-465 (i.s.m. H. Siemens).
 • ‘Science and Philosophy in Nietzsche’s Genealogy’ in: Helmut Heit, Günther Abel & Marco Brusotti (Hrsg.), Nietzsches Wissenschaftsphilosophie. Hintergründe, Wirkungen und Aktualität. Berlin etc./W. de Gruyter (Reihe Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung Bd. 59), 2012, pp. 73-88.
 • ‘Integriteit als deugd’, in: J. van den Heuvel, L, Huberts & E. Muller,
  Integriteit: Integriteit en integriteitsbeleid in Nederland. Deventer: Kluwer 2012, 55- 68.
 • ‘De politieke betekenis van de christelijke deugden’. In: Pieter Jan Dijkman et al. (red.), Dood of wederopstanding? Over het christelijke in de Nederlandse politiek. Amsterdam: Boom 2012, pp. 80-86;
 • ‘Nietzsche und die Tradition der Tugendethik’. in: M. Brusotti, R. Reschke, Einige werden posthum geboren Berlin, de Gruyter 2012 (Nietzsche Heute Bd. 4), pp. 79-96
 • ‘Nihilism and Transcendence’. in: W. Stoker & W.L. van der Merwe, Culture and Transcendence. A Typology of Transcendence. Leuven: Peeters 2012, pp. 179-190.
 • ‘Public forgiveness: Theoretical and practical perspectives’. in: Bas van Stokkom et al. (eds.), Public Forgiveness in Post-Conflict
  Contexts.
  Cambridge/Antwerp/Portland:Intersentia 2012, pp. 1-21 (i.s.m. Bas van Stokkom & Neelke Doorn) 2011
 • ‘Ethiek en hermeneutiek’, in: L. Bernaerts & J. Pieters (red.), Hermeneutiek in veelvoud. (Cahier voor Literatuurwetenschap 3) Gent, Academia Press 2011 pp. 45- 56.
 • ‘Nietzsche als “überpolitischer” filosoof’. in: E. van der Zweerde e.a. (red.), Dwarse interventies. Politiek-filosofische opstellen. Amsterdam: Parrèsia, 2011, pp. 182-199.
 • ‘Friedrich Nietzsche’. Hoofdstuk 9 in: Inleiding tot de westerse filosofie; introductiecursus Instituut voor Filosofie, Amsterdam 2011, pp. 71-77
 • ‘Ethics and the limits of philosophy’, in: Andrew Wiercinski (Ed.), Gadamer’s Hermeneutics and the Art of Conversation. Series International Studies in Hermeneutics and Phenomenology vol. 2. Berlin etc.: Lit Verlag, 2011, pp 531-546.
 • ‘Het onbereikbare geluk van de dieren’, in:J.A.R. Schulkes e.a. (red.), De rol van het verleden in psychoanalytische psychotherapiëen. Assen: van Gorcum, 2011, 7-16. 2010
 • ‘Ethische oefening’. in: J. van den Berg e.a. (red.), “Zoals een goed ambtenaar betaamt”. Liber Amicorum prof. dr. C.R. Niessen, Den Haag, 2010 (ISBN 978-90- 79391-02-8), p. 83-93
 • ‘Onderwijs en morele vorming. Een bijdrage vanuit de deugdethiek’. In: Michel Hogenes, Claudine de Booys, Carolien Gravesteijn, René Diekstra (red.), De leerkracht als opvoeder. Den Haag Sdu Uitgevers 2010 (978 90 12 13359 3) p. 35-52.
 • ‘Waarden, normen en deugden’. in: P. van Zilfhout, Ch. Vergeer, Niek
  Wiskerke, Ruimte scheppen. Fontys, Tilburg/Eindhoven (ISBN 978-90-5573-985-1), 2010, p.93-106 2009
 • ‘De zin van schaamte’ in: T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen (red.), Forensische psychiatrie en haar grensgebieden – actualiteit, geschiedenis en toekomst ISBN 978- 90-13-06579-4, Alphen a/d Rijn (Kluwer) 2009, pp. 59-73.
 • ‘Integriteit als deugd’. in: Edgar Karssing & Marijn Zweegers (red.), Jaarboek integriteit 2010 Den Haag: BIOS 2009, pp. 58-65 (i.s.m. M. Becker).
 • ‘Filosofie en/als spiritualiteit’. in: Rudi te Velde & Harm Goris
  (red.), Levensbeschouwelijke vorming. Tussen filosofie en religie. Annalen van het Thijmgenootschap 97(2009)3. Nijmegen (Valkhof Pers) 2009, p. 14-32
 • ‘Paradijselijk niet-weten – Nescio in Nijmegen’. in: Het aards paradijs (ISBN 978-90- 807985-5-7) pp. 47-49.
 • ‘“Griechische Freunde”; über die “Fähigkeit zur Lüge” und “die idealisirte Geschlectsliebe” in Nietzsches Morgenröthe’, in: Isabelle Wienand (Hrsg.), Neue Beiträge zu Nietzsches Moral-, Politik- und Kulturphilosophie.Fribourg (Academic Press Fribourg) pp. 36-51.
 • ‘Over de oorsprong en het kwaad in Griekse en joodse oorsprongs-verhalen’ in: M. Becker & P. van Tongeren (red.), Sprekende werken. Over de ethische zeggingskracht van literatuur. Budel (Damon) p. 15-22.
 • ‘Measure and Bildung’. In: Thomas Hart (ed.), Nietzsche, Culture and Education. Burlington (Ashgate) pp. 97-112
 • ‘Het politiek-ethische denken van Kees Klop’. in: P. van Tongeren, Publieke gerechtigheid. Over geloof en ethiek in politiek en maatschappij. Budel (Damon) p. 11-16.
 • ‘Kwetsbare waardigheid’. in: P. van Tongeren, Publieke gerechtigheid. Over geloof en ethiek in politiek en maatschappij. Budel (Damon) p. 219-230.
 • ‘Over de waardigheid van de mens volgens de katholieke sociale leer’. in: M. Becker (red.), Christelijk Sociaal Denken. Traditie, Actualiteit , Kritiek. Budel (Damon) p. 223-237.
 • ‘Natuurwet en geweten’. in: M. Becker (red.), Christelijk Sociaal Denken. Traditie, Actualiteit , Kritiek. Budel (Damon) p. 238-243.
 • ‘Hoe universeel is rationaliteit? Over taal, cultuur en hermeneutiek’ (i.s.m. Wout van Tongeren) in: Pieter D’Hoine & Bart Engelen, Denkbeelden. Van Film naar Filosofie. Kapellen/Kampen (Pelckmans/Klement) pp.166-181.
 • ‘Nietzsche as “Über-Politischer Denker”‘. in: Herman Siemens & Vasti Roodt (eds.), Nietzsche, Power and Politics. Rethinking Nietzsche’s Legacy for Political Thought. Berlin (W. de Gruyter) 2008, p. 69-84.
 • ‘Een hedendaagse deugdethiek’ in: Peter Henk Steenhuis & Emiel
  Hakkenes, Voortreffelijk leven, of: Op zoek naar het juiste midden. Rotterdam (Lemniscaat) p. 9-14.
 • ‘Het leven wordt beter als je aan je morele conditie werkt’ in: Peter Henk Steenhuis & Emiel Hakkenes, Voortreffelijk leven, of: Op zoek naar het juiste midden. Rotterdam (Lemniscaat) p. 239-244.

2008

 • ‘De teleologische traditie: Aristoteles’. In: A. van Melle & P. van Zilfhout (red.), Woorden en daden. Een inleiding in de ethiek. Amsterdam/Heerlen (Boom/OUNL) pp. 27-55.
 • ‘Vier typen van ethische theorie. Een encyclopedisch overzicht’. In: A. van Melle & P. van Zilfhout (red.), Woorden en daden. Een inleiding in de
  ethiek.
  Amsterdam/Heerlen (Boom/OUNL) pp. 173-180.
 • ‘Philosophy as a Form of Spirituality’ in: H. Blommestein e.a. (eds.), Seeing the Seeker. Explorations in the Discipline of Spirituality. Leuven/Paris/Dudley (Peeters) 109-121.
 • ‘Vom „Arzt der Cultur“ zum „Arzt und Kranken in einer Person“ Eine Hypothese zur Entwicklung Nietzsches als Philosoph der Kultur(en)’. in: Andreas Urs
  Sommer, Nietzsche – Philosoph der Kultur(en)? Berlin/New York (W. de Gruyter) p. 11-31. 2007
 • ‘Paul Ricoeur: van fenomenologie naar hermeneutiek’. in: C. Aydin (red.), De vele gezichten van de fenomenologie.Kampen (Klement/Pelckmans) p. 136-152. 2006
 • ‘Nietzsche and Ethics’. in: Keith Ansell Pearson (ed.), A Companion to Nietzsche. Oxford (Routledge) p. 389-403.
 • ‘Voltaire et “la mesure grecque” (MA 221); la question de la mesure selon Nietzsche’. in: P.D’Iorio, G. Merlio (ed.), Nietzsche et l’Europe. Paris (Editions de la maison des sciences de l’homme) p. 131-151.
 • ‘Tijd en gezondheid’. in: T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen, Capita Selecta van de Forensische Psychiatrie anno 2006.Deventer (Kluwer) p. 3-14.
 • ‘Lijden aan het verstrijken van de tijd’. in: W. Roelofsen, e.a., (red.), Tijd en tijdsbesef in de kortdurende psychoanalytische psychotherapie. Assen (Van Gorcum) p. 7-19.
 • ‘Europese politiek: het gesprek over rechtvaardigheid’; in: Marcel Becker e.a.
  (red.), Na het referendum over Europa: een weg uit de impasse. Budel (Damon) p. 79- 92. 2005
 • ‘”As good as it gets”’. Over de positieve zin van Nietzsches antihumanisme’; in: J. Duyndam e.a. (eds.), Humanisme en religie. Delft (Eburon) p. 65-78.
 • ‘Charity Today’. in: Christopher Garbowski et. al. (ed.), Catholic Universities in the New Europe. Lublin (Wydawnictwo KUL) p.293-308.
 • ‘Ethiek van de tragiek van de tijdelijkheid’. In: Paul Vanden Berghe et al.
  (red.), Tragisch. Over tragedie en ethiek in de 21ste eeuw. Budel (Damon) p.147-164. 2004
 • ‘Esprit libre et démocratie’. In: P. D’Iorio & O. Ponton (eds.), Nietzsche, Philosophie de l’esprit libre. Études sur la genèse de Choses humaines, trop humaines. Paris (Editions Rue d’Ulm/Presses de l’École normale supérieure) p. 153-166. 2003
 • ‘Amicizia, conoscenza di sé e misura’. In: C. Gentili, V. Gerhardt & A.
  Venturelli, Nietzsche, Illuminismo, Modernità. (Villa Vigoni, Studi Italo-Tedeschi 7.) Firenze (Leo S. Olschki) p. 159-172.
 • ‘Nietzsche’s Naturalism’. In: Nicholas Martin (ed.), Nietzsche and the German tradition. Bern etc. (Peter Lang) p. 205-215.
 • ‘Hermeneutical Ethics and Moral Experience’, in: A.S. Kravets, E.N. Ishchenko (red.), Filosofskie i prikladnye aspekty germenevtiki; sbornik nauchnykh trudov. Voronezh (Voronezh State University Press) pp. 72-76.
 • ‘Nietzsche’. In: J. Bor (red.), Vijfentwintig eeuwen Westerse filosofie. Amsterdam (Boom) p. 363-365. 2002
 • ‘Transcendentie, Leven, Denken’. in: E. Brugmans (red.), Cultuurfilosofie Katholieke, reformatorische, humanistische, islamitische en joodse reflecties over onze
  cultuur.
  Budel (Damon) p. 743 – 777. 2001
 • ‘Über die (Un-)Möglichkeit der Vergebung. Eine hermeneutisch-ethische Erkundung anhand von Bernhard Schlinks Der Vorleser’. in: A. Holderegger & J-P.
  Wils, Interdisziplinäre Ethik. Grundlagen, Methoden Bereiche. Festgabe für Dietmar Mieth zum 60sten Geburtstag. Freiburg/Wien (Herder) p. 288-308.
 • ‘Narrativity, ethics and the media’. in: E Cassidy & A. McGrady (eds.), Media and the Marketplace Dublin (Institute of Public Administration) p. 109-120.
 • ‘Vernunftkritik: Nietzsche’; in:J. Ritter et al. (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie sv Vernunft/Verstand. Bd. 11, Spalte. 838-841. 2000
 • ‘On the Beginning of Ethics: A Propaedeutic Reading of Book I of Plato’s Republic’. in: D. De Stexhe & J. Verstraeten (eds.), Matter of Breath. Foundations for Professional Ethics. Leuven (Peeters) p. 35-45.
 • ‘Ethics, Tradition and Hermeneutics’. in: D. De Stexhe & J. Verstraeten (eds.), Matter of Breath. Foundations for Professional Ethics. Leuven (Peeters) p. 119-132.
 • ‘Virtues’ in: D. De Stexhe & J. Verstraeten (eds.), Matter of Breath. Foundations for Professional Ethics. Leuven (Peeters) p. 227-238.
 • ‘Ethics, Normativity and Hermeneutics’. In: H. Haker/Deryck Beyleveld (eds.), The Ethics of Genetics in Human Procreation. Ashgate (Aldershot) p. 201-204.
 • ‘Is vergeving een deugd?’ [Is Forgiveness a Virtue?] In: E. Brugmans e.a. (red.), Rechtvaardigheid en Verzoening; over de fundamenten van de moraal in een tijd van geweld. Leende (Damon) p.96-113.
 • Different Vaules and the Value of Difference. in: Dietmar Mieth (Hrsg), Ethik und Wissenschaft in Europa. Die gesellschaftliche, rechtliche und philosophische Debatte. Alber (Freiburg/ München) p. 104-110.
 • Die Tugenden des Besitzers. in: Z. Frenyó et al. (eds.) Orientations. Papers presented to the conferences of Dutch and Hungarian Philosophers 1986-1990. Maastricht (Shaker) p. 73-82.
 • Breite, schmale und leere Moral. in: Z. Frenyó et al. (eds.) Orientations. Papers presented to the conferences of Dutch and Hungarian Philosophers 1986-1990. Maastricht (Shaker) p. 106-113.
 • Keine ethischen Manipulationen. Ethische Bemerkungen zur Diskussion über Gentechnologie. in: Z. Frenyó et al. (eds.) Orientations. Papers presented to the conferences of Dutch and Hungarian Philosophers 1986-1990. Maastricht (Shaker) p. 207-213.
 • Godsverlangen zonder God? Historische wederwaardigheden van een natuurlijk verlangen. in: L. Braeckmans et al. (red.), Op het ritme van de oneindigheid. Opstellen over het natuurlijke godsverlangen. Leuven/Leusden (Acco) p.53-64.
 • Taal en geweld. in: Koen Boey (red.), Filosoferen over geweld. Leuven/Leusden (Acco) p. 13-30.
 • Vriendschap en Politiek. N.a.v. Derrida’s utopische lectuur van Nietzsche. in: Marc Van den Bossche & Maurice Weyembergh, Links Nietzscheanisme Budel (Damon) p. 135-150.
 • The non-Greek element in Christianity. Contest and Measure in Nietzsche’s critique of Christianity. in: John Lippitt & Jim Urpeth (ed), Nietzsche and the Divine, Manchester (Clinamen Press) p. 96-114. 1999
 • Wetenschap, ervaring en zelfkennis in historisch besef. Over Wahrheit und Methode van Hans-Georg Gadamer. in: K. Boey, e.a., Ex Libris van de filosofie in de 20ste eeuw Deel 2: van 1950-1998. Leuven/Amersfoort (Acco) p. 77-98.
 • Multiculturaliteit, identiteit en tolerantie. in: J. Gruppelaar & J.-P. Wils, Multiculturalisme. Best (Damon ) p. 135-152.
 • Ethiek als hermeneutiek van de morele ervaring. in: J.P. Wils (red.), Ethiek en hermeneutiek. Best (Damon) p. 217-238.
 • Nietzsche’s Symptomatology of Skepticism; in: B. Babich (ed.), Nietzsche, Epistemology, and Philosophy of Science. (Nietzsche and the Sciences Vol. II) Lancaster (Kluwer Academic Publishers) p. 61-71.
 • Beside the point – reflections on passivity; in: E. Hildt & S. Graumann (eds.), Genetics in Human Reproduction. Aldershot e.a. (Ashgate) p. 213-219. 1998
 • Sinn; in: O. Gruppe & D. Mieth (Hrsg.), Lexikon der Ethik im Sport, Schorndorf (Verlag K. Hofmann) p. 450-456.
 • Interdisciplinarity and the specific responsibility of ethics towards science and technology. in: E. Hildt & D. Mieth (eds.), IVF in the 90s – Towards a medical, social and ethical evaluation. Aldershot e.a. (Ashgate) p. 29-32.
 • To an ethics of desire; in: E. Hildt & D. Mieth (eds.), IVF in the 90s – Towards a medical, social and ethical evaluation. Aldershot e.a. (Ashgate) p. 81-84.
 • Over de zin van welzijnswerk. in: J. Gruppelaar & H. Zwart (red.), Welzijn en verzakelijking. Ethiek, welzijnswerk en de actuele politieke cultuur. Leende (Damon) p.111-121.
 • Ascetisme, schaarste en gelijkheid. In: Henri Geerts (red.), Maakbaarheid, macht en matigheid. Korte beschouwingen over het natuurdebat. Nijmegen (Valkhof Pers) p. 101-105.
 • Over liefde en vriendschap, met name in Thomas’ receptie van Aristoteles’ tractaat over de vriendschap. in: R.A. te Velde (ed.), Over liefde en liefde. Beschouwingen over de liefde (amor, amicitia, caritas) volgens Thomas van Aquino. Nijmegen (Valkhof Pers) p. 46-64.

1997

 • Nietzsche’s Natural History of Moral Law; in: P. Cobben & L. Heyde (eds.), How Natural is the Ethical Law? Tilburg (TUP) p.111-126.
 • ‘Maar die van God is vervuld gaat aan zijn gruwelijke oneindigheid ten gronde’ – Over God in het werk van Nescio. in: E. Berns, P. Moyaert & P. van Tongeren (red.), De God van denkers en dichters. Opstellen voor Samuel IJsseling. Boom 1997, p. 9-25. 1996
 • Scepsis, moraal en geloof, in: Patricia de Martelaere (ed.), Het dubieuze denken. Geschiedenis en vormen van wijsgerig scepticisme. Kampen/Kapellen (Kok Agora/Pelckmans) p.109-131.
 • Pluralisme, christendom en politiek, in: P. Cliteur e.a., Cultuur, politiek en christelijke traditie. Nijkerk (Callenbach) p. 179-188.
 • Thomas Aquinas on Forgiveness and Tolerance. in: Henk J. M. Schoot (ed.), Thomas Aquinas on Guilt and Forgiveness Leuven (Peeters) p.59-73. 1995
 • Radical Transcendence and the Unity of Morality an Conception of Life; in: A.W.Musschenga (ed.), Does Religion Matter Morally? Kampen (Kok Pharos) p. 115- 135.
 • Comments to: A.W. Musschenga ‘Narrative Theology and Narrative Ethics’. in: A.W.Musschenga (ed.), Does Religion Matter Morally? Kampen (Kok Pharos) p. 205- 209
 • Thomas, Aristoteles en de actualiteit van de deugdethiek. in: R.A. te Velde (red.) De deugden van de mens. Thomas van Aquino: de virtutibus in communi Baarn (Ambo) p. 9-20.
 • Life Extension and the Meaning of Life. in: D. Callahan (ed.), A World Growing Old. Washington p. 53-72. 1994
 • Die Kunst der Transfiguration. in: R. Duhamel et. al. (eds.), Nietzsche. Die Sprache der Kunst und die Kunst der Sprache. Würzburg (K&N) p. 84-103.
 • Ethiek, literatuur en waarheid. in: Th. Jansen, e.a. (red.), De lezer als burger. Over literatuur en ethiek. Kampen (Kok Agora) p.26-37.
 • ‘Een moraal voor moralisten’. Over Nietzsches kritiek van de moraal. in: E. Oger & S. De Bleeckere (red.), Landschappen van Nietzsche. Kunst, wetenschap, leven en moraal. Kapellen/Kampen (Pelckmans/ Kok Agora) p.135-170.
 • Zijn morele vragen te managen? in: M. Pijnenburg (red.), De achterkant van de organisatie. Management, cultuur en ethiek in de gezondheidszorg. Assen (Van Gorcum) p. 4-16.
 • Transcendentie, leven, denken. in: Wijsbegeerte in levensbeschouwelijk perspectief. Cursus Open Universiteit. deel 3, p.137-170. 1993
 • Thomas’ tekst over het kwaad en ons voorbegrip. in: R. te Velde (red.), Thomas over goed en kwaad. een tekst van Thomas van Aquino over het probleem van het kwaad. Baarn (Ambo) p.59-74.
 • De ethicus versus de ingenieur. in: F. Brom, e.a. (red.), Beleid en Ethiek Assen (Van Gorcum) p.205-211.

1992

 • Morality, Transcendence, Conception of Life, in: A. Musschenga, e.a. (eds.), Morality, Worldview and Law. Assen (Van Gorcum) p. 39-51.
 • Politiek en moraal vanuit aristotelisch perspectief. in: F. Jacobs & A. Musschenga, De liberale moraal en haar grenzen. Recht, Ethiek en Politiek in een Democratische Samenleving. Kampen (Kok) p.49-71.
 • De paradox van de kinderwens. in: A. Parent, e.a., De zin van ouderschap. Baarn (Ambo) p.62-81.
 • De ethiek van Aristoteles. in: I. Heerding e.a., Ethiek. Heerlen (Open Universiteit) p. 17-48.
 • Filosofie, Literatuur en Autobiografie. In: K. Boey e.a. (red.), Om de waarheid te zeggen. Baarn (Ambo) p.19-34. 1991
 • Vrijheid als wil tot macht. Nietzsche over vrijheid; in: B. Vedder (red.), Mens en Metafysica. Mogelijkheid en grens van een metafysisch mensbeeld. Tilburg (TUP) p.59-72.
 • Een hermeneutische herneming van de klassiek teleologische ethiek. in: G. Debrock (red.), Rationaliteit kan ook redelijk zijn. Bijdragen over het probleem van de teleologie. Studies in de filosofie van de natuur en haar wetenschappen I, Assen/Maastricht (Van Gorcum) p.151-160. 1990
 • Ernst en Spot. Over religiositeit in het werk van Gerard Reve. in: V. Hunink e.a. (red.), Eigenlijk geloof ik niets. Essays over het werk van Gerard Reve. Nijmegen (Cadans) p. 87-105.
 • Hermeneutiek en ethiek in het (vroege) werk van Ricoeur; in: G. Widdershoven & Th. de Boer (red.), Hermeneutiek in discussie Delft (Eburon) p.86- 94. 1989
 • Nietzsches moraalkritiek en de idee van de mensenrechten; in: Begrensde Vrijheid. Opstellen over mensenrechten. Zwolle (Tjeenk Willink) p.70-84.
 • Nietzsches boodschap van de dood van God. in: G. de Grunt, P. Leenhouwers & D. Loose (red.), De weerbarstige werkelijkheid. Essays over metafysiek. Tilburg (Tilburg University Press) p. 195-210. 1988
 • Over geloven. Preliminaria voor een christelijke anthropologie; in: A. Weiler (red.), Een nieuw christelijk mensbeeld Baarn (Ambo) p.11-32. *** VI. Overige publicaties (selectie) 2020 • ‘Pleidooi voor nuance’ in: Ineke Visser (red.), Het leven voltooien. Tien persoonlijke verhalen over de waarde van leven met sterven. Landelijk Expertisecentrum Sterven, 2020, p. 27-28.
 • ‘Excuses voor slavernij en Holocaust. Kan dat ? in: Trouw, 29 februari 2020, afdeling ‘Letter en Geest’ 2019
 • ‘De preek en het toneel. Over de twee kanten van Kierkegaards schrijverschap’ in: P. Adriaens et. Al. (red.), Orde scheppen. Essays over liefde en lijden. Nijmegen: Vantilt 2019, p. 172-184.
 • ‘Een korte schets van een lange traditie’ in: Speling 71(2019)3, 8-14
 • ‘Deugdenethiek helpt een beter mens te worden’, in: Tertio 3 juli 2019, p. 8-11
 • (i.s.m. Yvonne Denier) ‘De deugd van het mango-moment’, in: Kris Vanhaecht (red.), Mangomoment. Met een klein gebaar naar warmere zorg. Leuven: Acco 2019, p. 119-121.
 • De eigen tijdelijkheid van de ethiek. in: Filosofie & Praktijk 39(2018)446-54 2018
 • ‘Wat gaan we toch allemaal dood’ in: Drempel (Adveniat 2018) (ISBN 9789492093769) 44-47
 • De betekenis van ‘de dood van God’, Benedictijns Tijdschrift 79(2018)3, p. 110- 118.
 • ‘Niet Europees willen denken is typisch Europees’ in: Filosofie Magazine 2018 (aprilnummer) 38-42. 2017
 • Mens-zijn doe je niet alleen. (Uitgave Stichting J.H. van Oosbree) Delft: Eburon 2017 (ISBN 978-94-6301-157-0) (39 pp).
 • Nietzsche en de terrasofie van Henk Manschot.in: Waardenwerk 2017, nr. 69, pp. 47-49.
 • Ironie en spot in de religiositeit van Gerard Reve. in: Sophie 7(2017)3, pp. 34-40.
 • Pleidooi voor creatieve rationaliteit. in: Tijdschrift voor begeleidingskunde 6 (2017)2, pp. 44-46.
 • De drie gratiën. in: Speling 69(2017)1, p. 53-57 2016
 • ‘Zeven laatste woorden. Een concrete hermeneuse’ in: Filosofie 26(2016)3, p. 32-39.
 • De tragische pervertering van het vluchtelingen-debat. CD-Verkenningen Lente 2016, p. 50-56 2015
 • Goddank. Essay in Letter&Geest, Trouw 12 december 2015, pp.
 • Leszek Kolakowski en de rol van de duivel. Wijsgerig Perspectief 55(2015)3, 14-21.
 • Dankbaarheid. Theo van Stiphout e.a. (red.), Seizoenen van het Leven. Hedendaags getijden- en pelgrimsboek. Nijmegen: IntermediArt, 2015, pp. 175-177
 • Deugd, in: Harry Willemsen & Peter de Wind (red.), Woordenboek Filosofie, Antwerpen: Garant 2015, p. 135-136
 • Nietzscheanisme, in: Harry Willemsen & Peter de Wind (red.), Woordenboek Filosofie, Antwerpen: Garant 2015, p. 393-394
 • Values. in: Robert L. Brawley (ed.), Oxford Encyclopedia of the Bible and Ethics. Oxford UP 2015

2014

 • Gezondheid, strijd en dankbaarheid. In: Podium voor Bioethiek 21(2014)4, pp. 9-11
 • Filosofie als/versus oorlog, Nietzsche – Wittgenstein – Russell in: Wijsgerig Perspectief 54(2014)4, pp. 6-15.
 • Wat is vergeving? Wijsgerig Perspectief 54(2014)1, pp. 6-11
 • Désiré Scheltens en de verhouding van geloof en ethiek. in: Paul Nève et al. (red.), De scherpte van bescheidenheid. Ter herdenking van Désiré Scheltens (1919-2009), Nijmegen: Valkhof Pers, 2014, pp. 37-42.
 • Vrijwel niets. Speling. Tijdschrift voor bezinning. 66(2014)1, p. 12-18.
 • Leven als kunst. in: Joep Dohmen (red.), Over levenskunst. De grote filosofen over het goede leven. Amsterdam: Ambo 2014, 484-490.
 • Maatschappelijke spiritualiteit en christelijk geloof. in: I. Bocken et al. (red), Ruimte voor maatschappelijke spiritualiteit. Een verkenning. TBI/Berne Media 2014, pp. 74- 79.
 • Doen en Laten, activiteit en passiviteit. In: De Kovel. Monastiek tijdschrift. 7(2014) 35, pp. 42-50 (licht gewijzigde versie van idem 2002).
 • Wie wil lezen, moet wandelen. J. Bayens (red.), Het beste idee van 2014. s.l.: Uitgeverij De Wereld, 2014, p. 58-59.
 • Welzijnswerk, levenskunst en deugdethiek, Tijdschrift voor Welzijnswerk (ISSN: 1782-2572) 38(2014) nr. 337, p. 3-8 2013
 • Paul Ricoeur over vergeving en de rol van religie. in: Waardenwerk (ISSN 2214- 3149) 54/55 (2013) p. 164-170
 • Rechtvaardigheid en liefde. In: Filosofie 23 (2013) 3, p. 8-15
 • Het politieke probleem. in: Socialisme & Democratie 70(2013)2, pp. 83-85.
 • De kloof tussen de burger en het individu. In: Het beste idee van 2013 Uitgeverij de wereld, 2013, pp. 28-29.
 • ”O mijn vrienden, vriendschap bestaat niet” – vriendschap tussen waarde en deugd.’ in: Communio Internationaal Katholiek Tijdschrift 38(2013)5, pp. 322-330.
 • De mensen in het land…’ Over de rol van morele waarden in de politiek. In: Christen Democratische Verkenningen herfst 2013, pp. 76-81.
 • Het goede leven en de decadentie. In: Nexus nr. 64 (2013), pp. 109-122
 • Levenskunst, deugdethiek en het menselijk onvermogen. In: TUA Inzicht 17(2013)3, pp. 22-25.
 • Verveling, betekenis en tijd. In: Podium voor Bio-Ethiek 20(2013)2, pp. 21-23
 • Leven als kunst’ in: Joep Wijsbek (red.), Levenskunst à la carte. Leidschendam: Quist, 2013 (978-90-77983-92-8), pp. 50-56
 • Leven is een kunst’; blog op uitnodiging: http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=8654
 • Deugd en levenskunst, in: De Filosoof (Utrecht) nr. 58, pp.15-16. 2012
 • “Wij notenkrakers van de ziel” Friedrich Nietzsche over de ziel. in: Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur. 18 (2012), pp. 70-75.
 • “Wat gaan we toch allemaal dood”. In: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 68(2012)1, pp. 15-25

  2011
 • Menselijke waardigheid als opgave. In: Christen Democratische Verkenningen Winter 2011, pp. 121-128.
 • Nietzsches analyse van het Europese nihilisme. in: Wijsgerig Perspectief 51(2011)3, 14-21
 • Integriteit als deugd. Een kwestie van oefenen. AEDES-essay 2011 ISBN 978-90- 5009-313-2 (31 pp.) 2010
 • Soorten van vriendschap. Aelred van Rivaulx in de bent der filosofen. In: De Kovel. Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland nr. 13, 3(2010) p. 32-39.
 • De twee gezichten van de decadentie. De Uil van Minerva 23(2010)1, pp. 5-14. 2009
 • Objectief – subjectief. Gepubliceerd op: http://rk-kerkplein.org/ dd 22-11-09
 • Gezag, geweten en genade. Gepubliceerd op: http://rk-kerkplein.org/ dd 19-11-09
 • Nietzsches deugden? in: Filosofie 19(2009)4, pp. 2-3
 • ‘Dat is mooi, hè?’ Over feit en mening. in: Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie 9(2009)4, 16-21.
 • Nietzsches dwarse denken: over menselijke drijfveren en lastige dilemma’s. in: Management en Organisatie. 63(2009)2, p. 38-43. 2008
 • Een heel kleine fenomenologie van de schaamte. in: Speling 60(2008)4, p. 49-51.
 • Natuurwet en geweten in: Streven 75(2008)juli/augustus, pp. 638-641.
 • Denken over tijd, in: Speling 60(2008)2, p. 8-13 2007
 • De tolerantie-test. in: Qader Shafiq, Igor van der Vlist, Felicita Vos (red.), Hoezo tolerant? Een bloemlezing met een rijke verscheidenheid van meningen over tolerantie. Arnhem (Osmose) 2007, p. 12-23.
 • Verwondering. Tweede “Edith Stein Lezing”; uitgegeven door het Hooghuis Lyceum, Oss 2007, (21 pp.) 2006
 • Competenties en communicatie inzake waarden in het onderwijs. in: Reflexief 2006 themanummer 1, pp. 4-10.
 • Noblesse oblige…. of virtus nobilitat? in: Christen Democratische Verkenningen 27(2006) winter, p. 67-74.
 • Lijden aan vergankelijkheid; in: Geron. Tijdschrift over ouder worden en maatschappij 8(2006)4 p. 45-49.
 • De universiteit als vrijplaats voor niet-weten. In: F. van Steijn e.a., De universiteit, een vitaal organisme. Den Haag (VSNU) p. 33-36.

  2004
 • Rust en ethiek. In: Streven 71(2004)10, 910-920 (ook in: T. Slootweg (red.), Bij tijd en wijle. Essays over rust als ethos Soesterberg (Aspekt) 2004).
 • Er zijn. N.a.v. Exodus 3,1-15. In: Frans Maas e.a. (red.) De bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften. Zoetermeer/Kapellen (Meinema/Pelckmans) p. 63-70.
 • Aandacht. Ed Leeflang en de logica van het maken. In: Ria van den Brandt & Bart Philipsen (red.), ‘De waarheid waarover ik niets weet te zeggen’ Over poëzie en waarheid. Budel (Damon) p. 96-103. 2003
 • Kwaliteitszorg en moraal – de rol van de deugd. In: M. Pijnenburg & M. Nuy (red.), Het ziekenhuis als morele gemeenschap. Prudentiabundel 2. Budel (Damon) p. 53-64.
 • Oefening baart deugd. In: A. Rutgers van der Loeff e.a., Geëngageerd. Ondernemers over hun betrokkenheid. Zoetermeer (Meinema) p. 9-17. 2002
 • Doen en Laten, activiteit en passiviteit. in: M. Pijnenburg & M. Nuy (red.), Abstineren. Morele afwegingen bij het staken van grensverleggend medisch handelen. Budel (Damon) p. 69-75. 2001
 • Engagement en Ironie. Over christendom en academische cultuur. in: Onze Alma Mater. Leuvense Perspectieven 55(2001)2, p. 169-181.
 • Mens zijn in relaties: erkenning en zorg. in: Streven 68(2001)11, p. 963-973. 2000
 • De tijd overwonnen? in: Arjan Peters (red.), Nog even een ommetje. Beschouwingen over Het Bureau van J.J. Voskuil Amsterdam (Van Oorschot) p. 208-227. 1998
 • Zorg op maat van de deugd, in: Christen Democratische Verkenningen 1998/1, p. 4-14
 • Vriendschap? in: Ethische Perspectieven 8(1998)2, p.65-70.
 • Filosofie of theologie? Dupliek in reactie op Johan van der Hoevens repliek. in: Philosophia Reformata 63(1998)1, 102-106.
 • Blijven vragen wat kwaliteit is. Filosofische bijdrage aan de kwaliteitszorgdiscussie in de gezondheidszorg. (i.s.m. Carla Bal) in: Ethische Perspectieven 8(1998)4, p. 311- 315. 1997
 • Denken in trouw aan leven en geloof; over Theo de Boer, Langs de gewesten van het zijn. 1996. in: Tijdschrift voor Filosofie 59(1997)1, 132-136.
 • De mening van mijn zoon. in: E. Heijerman & P. Wouters (red.), Praktische filosofie Teleac/NOT p. 165-169. 1996
 • Leven van traditie; in: Speling 48(1996)1, p.4-10
 • Het achterdochtige denken en de religie. in: Franciscaans Leven 79(1996)5, p. 206- 213.
 • Hermeneutiek, ethiek en gezondheidszorg, in: Ethiek en Gezondheid 4(1996)2, 193- 204.
 • Geloven, handelen, weten; in: A van de Beek (red.), Lichtgeraakt. Wetenschapsbeoefenaren over de relatie van hun gelovig christen-zijn en hun werk. Nijkerk (Callenbach) p.74-84.

1995

 • Het doel dat burgers bindt. in: Christen Democratische Verkenningen 3(1994) p. 112- 118. 1994
 • Nietzsches vreemde vrolijkheid. Over de dood van God en het postmodernisme. in: Edw. Schillebeeckx et al. (red.), Breuklijnen. Grenservaringen en zoektochten. Baarn (Nelissen) p.145-155.
 • Narrativiteit en hermeneutiek: in verband met een adequate praktische ethiek. in: Ethische perspectieven, 4(1994)2, p. 66-80.
 • ‘De schrandere dieren die het kennen uitvonden’. Friedrich Nietzsche over kennen, leven en scheppen. in: Filosofie 4(1994)4, p. 12-15.
 • De toekomst van het verschil. Over een mogelijke moraal van de toekomst. in: A.C.Zijderveld (red), Kleine geschiedenis van de toekomst. Kampen (Kok Agora) p. 52-58. 1992
 • Gevaarlijke aandacht voor de ethiek. in: Medisch Contact 47(1992) p. 1378-1380. 1991
 • De vertwijfeling van de liberale ethicus; een repliek. in: Filosofie en Praktijk 12(1991)1, p.30-34.
 • Rechtvaardigheid als respect. in: W. Derkse (red.), Gerechtigheid en sociale rechtvaardigheid. Kanttekeningen bij een thema van het Conciliair Proces. Kampen (Kok Agora) p.121-145.
 • Humanisme, levensbeschouwing en filosofie, in: Rekenschap 38(1991)2, p.100-103. 1990
 • Optimisme of pessimisme in de midden-europese roman; historische situatie of condition humaine? in: Wending 45(1990)4, p.207-209. 1989
 • Rushdie, Khomeiny en wij. in: Wending 44(1989)6, p.293-300. 1988
 • De maatschappelijke taak van de (katholieke) universiteit. in: H. van den Belt, e.a. (red.), Universiteit en Toekomst Nijmegen 1988, p.24-35. 1986
 • Over de rol van de ethiek in de kernwapendiscussie. in: B. de Ruiter (red.), Kernwapens, met welk recht. Amsterdam 1986, p.158-170. 1983
 • Het ‘sokratisch gesprek’ als methode van filosofie-onderwijs. in: V.I.C. 12(1983)4 geel p.77-90 (i.s.m. P.Mostert). 1982
 • Eerlijkheid als parodie. Nietzsche over eerlijkheid. in: Acta derde Nederlandse Filosofiedag. Nijmegen 1982, p.164-170.

• Een ethische kritiek van de politiek van afschrikking en wapenbeheersing. in: Wetenschap en Vrede. Cahier 24 Studiecentrum voor Vredesvraagstukkena Politics of Detrrence]. Nijmegen 1982, p.157-170.

***

VII. Interviews (bijgewerkt tot 2018)

2018

• ‘De omgang met traagheid en het niet meer kunnen’ Interview met PvT. In: Christen Democratische Verkenningen, herfst 2018, p. 76-82.

Trouw elftal interview over vaccinatie 10 augustus 2018

2017

• ‘Denk niet te makkelijk over hoop in de politiek’. Interview in: CDVerkenningen, winter 2016 (verschenen 2017) pp. 50-55.

• Serie TV-interviews voor EO-programma ‘Mea Culpa’: NPO 2, uitgezonden op 2, 9 en 16 juli.

2016

 • ‘Kun je hoop leren?’ Interview in: Verus 6, 2016, p. 4-7.
 • ‘Wij zijn een dingetje van niets in een onmetelijke werkelijkheid’. Interview over verwondering. Filosofie Magazine 24(2016)7/8 p. 28-35.
 • ‘Wat een politicus doet heeft een signaalfunctie’. Interview in Denkwijzer 16(2016)1, p. 4-7.
 • ‘Europa en de waan van volken’ Interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, donderdag 30 juni 2016, De Verdieping, p. 9.
 • ‚De kunst om te ontvangen’; interview in: Volzin 15(2016)6, pp.30-33.
 • ‘Zijn trots en koppigheid te prijzen?’ Interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, vrijdag 2 juni 2016, De Verdieping.
 • ‘Maakt dronken zijn gelukkig?’ Interview in de reeks ‘waar ligt de grens?’ in: Trouw, 22 april 2016, de Verdieping, p. 9.
 • ‘Vluchteling is opeens ruilproduct’ Interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, vrijdag 11 maart 2016, De Verdieping, p. 2-3.
 • TV-Interview over Dankbaar. De nieuwe wereld, IKON, Nederland 1, 5 maart
 • ‘Geboortekaartjes in een postchristelijke tijd’. Interview in Nederlands Dagblad. Vrijdag 15 januari 2016, Gulliver-bijlage p. 6-7.
 • ‘Hoe word ik een goed mens?’ interview NRC 2 januari 2016, p.24v.

  2015
 • ‘Moet Nederland weer gidsland zijn?’ Interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, vrijdag 18 december 2015, De Verdieping, p. 8-9.
 • Over vriendschap. Interview voor VRT radio 1, vrijdag 18-12-15, 9.00-10.00 uur
 • ‘(Geen) tijd voor vrienden’; interview in De Standaard DS Weekblad 7 november 2015, pp. 46-50
 • ‘De creativiteit is het beste wat er in mensen zit’; dubbelinterview met A. Vandevelde en PvT in: De Groene Amsterdammer 15-10.2015 pp. 56-59.
 • ‘Wij verliezen soberheid als bondgenoot’. Interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, vrijdag 21 oktober 2015, De Verdieping, p. 10-11.
 • ‘Waarom neem ik geen vluchteling in huis? Interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, vrijdag 14 augustus 2015, De Verdieping, p. 6.
 • ‘Ingrijpen of toekijken’ Interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, vrijdag 8 mei 2015, De Verdieping, p. 8-9.
 • ‘Rehabiliteer geloof, hoop en liefde als deugden’ Interview in TROUW, De Verdieping, 12-2-15, pp. 6-7.
 • ‘Goed voornemen: vaker nee zeggen’ Interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, vrijdag 2 januari 2015, De Verdieping, p. 6-7. 2014
 • ‘IS kan positieve bijdrage …’ Interview voor Radboud Magazine 42 december 2014, pp. 26-30.
 • ‘Doe ook eens een stap terug’; interview in FLOW nr. 7 2014, pp. 64-67
 • ‘Beloofd is beloofd’. Interview in Filosofie Magazine, november 2014, pp. 30-35
 • ‘Geweld djihadisten besmet alle moslims’ Interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, vrijdag 27 september 2014, De Verdieping, p. 6.
 • ‘Gelukkig zijn de doden ongelijk’ Interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, vrijdag 1 augustus 2014, De Verdieping, p. 6.
 • ‘Bouw in het dagelijks leven al vakantie in’. Interview met PvT in: FLOW, vakantieboek.
 • ‘Christelijke deugdethiek blijft van “kardinaal” belang”. Interview met PvT in: Tertio 25 juni 2014, pp. 8-9.
 • ‘Lage opkomst? Hou vol!’ Interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, vrijdag 23 mei 2014, De Verdieping, pp. 8-9.
 • Interview over decadentie. OBA-live, radio 5, 14-3-14.
 • ‘Geef de mens tijd om te sterven’. Interview in Trouw – 10 maart 2014, de Verdieping, pp. 6-7.
 • ‘Euthanasie verandert polder in hellend vlak’ Interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, vrijdag 28 februari 2014, De Verdieping, pp. 8-9.
 • ‘Het oude zien als nieuw’ Interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, vrijdag 3 januari 2014, De Verdieping, pp. 8-9.

  2013
 • ‘De versnelling van ons bestaan moet een tegenpool krijgen in passiviteit’. Interview met PvT in de reeks “Brandende kwestie’, Financieel Dagblad 16 november 2013, p. 7
 • Zelfkennis: interview tijdens symposium in de reeks ‘Wat is wijsheid’: de nieuwe liefde, Amsterdam 6-11-13.
 • ‘Nescio protesteert tegen de burgerlijkheid’ interview in de reeks ‘mijn bijbel’ in: Volzin 12(20013)19 (4 oktober 2013) p. 37.
 • ‘Steeds minder oog voor het niet-maakbare’ interview met P. van Tongeren in: Radboud Magazine 37(2013) September, pp. 32-35.
 • Bodyscan maakt van het lichaam een voorwerp. interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, vrijdag 30 augustus 2013, De Verdieping, pp. 8-9.
 • ‘Wie betaald wordt door de gemeenschap, past geen extraatje’ Interview met PvT in Provinciale Zeeuwse Courant 17 juli 2013, p. 18.
 • ‘Burgers etaleren schaamte’ interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, vrijdag 5 juli 2013, De Verdieping, pp. 8-9.
 • deelname aan: ‘Het Filosofisch Kwintet’, TV-gesprek over ‘Identiteit en Europa’, 30 juni 2013 Ned. 1, 12:10-13.10
 • Casa Luna – interview met Mieke van der Weij; Radio-1, NCRV 25 juni 2013, 00.00- 2.00 uur
 • ‘Geluk is om kunnen gaan met mislukking’. Interview door Anton de Wit in Volzin 12 14 juni 2013, pp. 8-11.
 • ‘Genoeg hoeft niet hetzelfde te zijn als “alleen het noodzakelijke”’ Interview in: Franciscaans Maandblad 2013, nr. 5 (juni) pp. 4-6
 • ‘”We zijn geen losse individuen” – Interview Filosoof Paul van Tongeren’ in: VETO onafhankelijk weekblad van de Leuvense student, 25 mei 2013, p. 14.
 • ‘Over ontspannen op vakantie gaan’ interview Radio Gelderland 27 mei 2013, 11.30
 • radio-interview n.a.v. Leven is een kunst. NTR – Hoe?Zo!Radio, donderdag 2 mei 2013, 20.00-21.00 uur
 • ‘In de gevarenzone: vrije wetenschap’. interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, vrijdag 26 april 2013, De Verdieping, pp. 8-9.
 • ‘Vriendschap hoger dan liefde’; interview in: De Vriend, eenmalig tijdschrift (oplage 110.000 ex.) april 2013, pp. 8-10.
 • ‘Gun jezelf tijd om te mijmeren’; interview in Trouw, 13 april 2013, De Verdieping, p. 12-13
 • ‘Kunnen we omgaan met het onverwachte?’ Interview Filosofie Magazine 2013, nr. 1 pp….
 • ‘Europa verbleekt bij oranje.’ interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, vrijdag 1 februari 2013, De Verdieping, pp. 8-9. 2012
 • ‘De onvolmaakte zoektocht naar het volmaakte’. Interview in: Sophie 2(6) December 2012 p. 36-41.
 • ‘Die beschermwal zijn we kwijt, daar kunnen we niet meer naar terug! In gesptek met prof. dr. Paul van Tongeren’ Thema Interview in: Schoolbestuur 32(2012)7, pp.4-6.
 • ‘Levenskunst is doen, maar ook laten’. interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, vrijdag 26 oktober 2012, De Verdieping, pp. 10-11.
 • ‘Is een goede dood maakbaar?’ Interview in: Pallium. Interdisciplinair Tijdschrift over Palliatieve Zorg 14(2012)4, p. 12.
 • ‘Het museum weet ons te verrassen’; interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, vrijdag 17 augustus 2012, De Verdieping.
 • radio-interview over deugden en nihilisme; Kruispunt-radio (KRO/RKK) Radio-5, zaterdag 21 juli, 14.00-15.00 uur
 • ‘Trots op Oranje zoals trots zijn op je kroost’ interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, vrijdag 8 juni 2012, De Verdieping p. 10-11.
 • radio-interview en hoofdgast in programme OBA-live, n.a.v. mijn boek over Het Europese nihilisme. vrijdag 11 mei 2012
 • ‘De donkere wolk van nihlisme boven Europa’; interview n.a.v. mijn boek over Het Europese nihilisme.
  op: http://www.humanistischverbond.nl/nieuws/archief/2011/europees-nihilisme
 • ‘Nietzsches nihilisme’ radio-interview voor wetenschapsprogramma Hoe?Zo! Radio 5, 19 maart 2012, 20.00-21.00 uur
 • ‘Een tempel voor de atheïst?’ interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, woensdag 29 februari 2012, De Verdieping p. 8.

  2009
 • Herinneren is loslaten’ interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, woensdag 30 december 2009, p. 22.
 • Een verbod op voortplanting. interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, woensdag 23 september 2009, p. 26.
 • ‘Taboes blijven onmisbaar’ interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, woensdag 2 juli 2009, p. 26.
 • ‘Is Europa dan nooit af?’ interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, woensdag 20 mei 2009, p. 26.
 • video-interview over ‘hoop’; ten behoeve van: project “wij-land”; deel 1: zie http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=2194; deel 2: http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=2248; deel 3: http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=2291; deel 4: http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=2341
 • ‘Verzoening kun je organiseren’; interview in Filosofie Magazine 18 (2009) 3, p. 24- 27.
 • ‘Overvloed en decadentie’; Interview in: Elsevier 65 (2009) 14, pp. 58-61
 • ‘Kijk uit met grote voorjaarsschoonmaak is gevaarlijk’ interview in Trouw-reeks: filosofisch elftal; De Verdieping, woensdag 18 maart 2009, p. 26.
 • ‘Wat is “goed” en wat is “slecht”?’ interview met PvT, Tijdschrift QUEST nr. 15, 2009, p. 6-11.